Tehlikeli Madde Sigortası Nedir?

Tehlikeli madde sigortası, mesleki faaliyetleri yanıcı, yakıcı ve parlayıcı maddelerin üretimi, muhafaza edilmesi ve transfer edilmesini kapsayan şirketlerin ilgilendirmektedir. Bu maddelerin direkt olarak etkin olduğu olaylar sonucunda üçüncül kişilerin sorumlu olacağı ve maddi zararların sorumluluklarını belirli poliçelerle teminat altına alır. Bu kişilerin yaşanılan olaylarda etkin kusurlarının olup olmaması dikkate alınmaz. Yapılan tehlikeli madde sigortası ile poliçelerde yazan bedellere kadar tüm mesleki faaliyetleri kapsayacak şekilde düzenlenir.

Yaşanılan kaza sonucunda hasar oluşumuna neden olan maddeler yanıcı, yakıcı ve parlayıcı maddeler olması halinde tehlikeli madde sigortası devreye girer. Bu sigorta ile sigorta sahibi haksız taleplere karşı korunması hedeflenir. Ortaya çıkan kaza esnasında sigorta yapılan kişinin makul ve zaruri masrafları sigortayı yapan şirket tarafından karşılanır.

 • Tehlikeli madde sigortası yaptırmak için Bakan Sigorta size uygun teklifleri hemen alın…

Tehlikeli Madde Sigortası Primleri Hangi Kriterlere Göre Belirlenmektedir?

Tehlikeli madde sorumluluk sigorta primleri sigorta şirketlerinin inisiyatifine bağlı olarak belirlendiği unutulmamalıdır. Ayrıca bu primler peşin bir şekilde ödenir. Tehlikeli madde sigortası primleri belirlenirken şu hususlar göz önüne alınır,

 • Tehlikeli madde üretimi yapan ve bu maddelerin muhafazası ile transferini gerçekleştiren şirketlerin konumu, sahip oldukları güvenlik önlemleri ve tahmini olarak elde ettikleri satış hasılatına göre sigorta primleri belirlenmektedir.
 • Tehlikeli madde sigorta primini belirlerken dikkate alınan bir diğer hususta tehlikeli maddenin cinsi ve miktarıdır.
tehlikeli madde 1
tehlikeli madde sigortası
 • Diğer yandan tehlikeli maddenin kullanım amaçları ve kullanılacağı alanın ve işin nitelikleri de göz önüne alınarak sigorta primleri belirlenmektedir.
 • Tehlikeli madde taşıma işlemleri de kullanılan yöntemlerde (kara yolu, demir yolu, deniz yolu veya boru hattı taşımacılığı) sigorta primlerinin belirlenmesinde etkin bir faktördür. Taşımacılık için tercih edilen yöntemin yanı sıra taşınan maddenin miktarı, transfer güzergahı ve taşımacılık güvenlik önlemleri de tehlikeli madde sigortası primini etkilemektedir.

Prim belirleme işlemleri esnasında sigorta şirketlerinin kayıt defterlerini inceleme yetkisi bulunmaktadır. Bu defterlerde yer alan hasılat işlemleri, madde miktarları göz önüne alınarak prim bedelleri belirlenmektedir.

Bazı sigorta türler kurumların ve kişilerin kendisini güvence altına aldığı için kendi inisiyatiflerine bağlıdır. Ancak tehlikeli madde sorumluluk sigortası zorunlu bir sigorta türüdür. Ve sigortalama işlemi yapmayan kurum ve firmalara cezai işlem başlatılır. Bu cezai işlemler kimi zaman maddi olsa da kimi zaman idari cezalarda söz konusu olmaktadır. Sigorta zorunluluğuna uymayan, prim ödemesi yapmayarak sigorta yenileme zamanında sigortasını yenilemeyen bu kurumlara verilen para cezaları en ağır idari para cezası olarak belirlenir.

Tehlikeli madde üretimi, muhafazası ve transferini yapmak amacıyla kurulan firmaların izin lisanslarına ihtiyacı olmaktadır. Tehlikeli madde sorumluluk sigortası zorunluluğuna uymayan firmalara söz konusu izin lisansları verilmemektedir. Tehlikeli madde sigortası birçok sektörü içine dahil eder. Bu sektörlere bakılacak olursa şöyle bir liste oluşacaktır,

tehlikeli madde sigortası
 • Kimyasal madde,
 • Petrol ürün üretimi, doğal gaz, tüp gaz ve oksijen tüpü
 • Kimyevi gübre, tuz, asit-baz ve boyalar,
 • Aydınlatma ve işaret fişekleri, şenlik maytapları, çocuk tabanca mantarı,
 • Cephanelik ve patlayıcı silahlar,
 • Toptan ispirto, alkol ve kibrit gibi yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı ürünlerin üretimini, taşımacılığını, depolama işlemi ve satış işlemini yapan tüm firmalar.

Bu firmaların başında havai fişek fabrikaları, boya üreticileri ve benzin istasyonları gelmektedir. Tehlikeli madde sorumluluk sigortası yaptırmak isteyen kurum ve kuruluşlar ülke genelinde yer alan sigorta şirketlerine başvurabilmektedirler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus başvurulan şirketlerin genel sorumluluk sigorta branşında ruhsatının bulunmasıdır. Sigortalama işlemini yapan firmaların bu işlemi gerçekleştirdiklerine dair belgelere sahip olması şarttır.

Bakan Sigorta’nın İşyeri Sigortası ürününü inceleyebilirsiniz.

En hızlı ve en uygun İşyeri Sigorta Teklifi için.

Önceki Gönderi
Pert Araç Kaskosu Nedir ve Nasıl Yaptırılır?
Sonraki Gönderi
İş Yeri Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İlgili Diğer Haberler

Menü
Whatsapp Telefon