Trafik Sigortası

TRAFİK SİGORTASI NEDİR ? NEDEN YAPILIR ?

Trafik Sigortası sizin kusurlu olduğunuz kazalarda, kaza sonucu diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları kusurunuz oranında teminat altına almaktadır. Yani karşı tarafın hasarını öder.

Trafik sigortası yasal zorunluluk kapsamında olduğu için yaptırılması zorunlu bir sigortadır. Kaskonuzun olması trafik sigortası yaptırmayacağınız anlamına gelmez. Trafik sigortası teminat limitleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Eğer ki trafik sigortası yaptırmazsanız bunun tespiti durumunda araç hemen bağlanır, yani trafikten men edilir. Bunun için trafik sigortanızı yaptırmalısınız ve günü geçmeden yeniletmelisiniz.  Trafik poliçesinin zorunlu olma nedeni son derece açıktır. Aracınızla 3. Kişilere vereceğiniz zararın karşılanması garanti altına alınır.

TRAFİK SİGORTASINDA FİYATLANDIRMA           

Trafik sigortalarında bütün şirketler aynı teminatı vermesine rağmen serbest fiyat tarifesine geçildiğinden dolayı her şirket farklı fiyatlandırma politikası uygulamaya başladı. Bu sebepten şirketler arası fiyat farklılıkları meydana gelmeye başladı. Uygun fiyat için de bizden teklif almayı unutmayın…

TRAFİK SİGORTASININ AVANTAJLARI

Sigorta istenmeyen durumlar için yapılır. Trafik sigortası, zorunlu olmasının yanı sıra, karşı tarafa verilen hasarları karşılaması bakımından araç sahiplerini maddi olarak koruyan bir sigortadır. Bir anlamıyla da karşı tarafı garanti altına alır. Diyelim ki, bir kazaya karıştınız, çarptığınız araç, çarptığınız araçtaki kişiler ya da sizin aracınızda bulunan yolcular yaralandı veya hayatını kaybetti. Trafik sigortası sakatlanma veya ölüm olaylarında kişi başına zorunlu sigorta limitlerine kadar temin öder. Tedavi masraflarını da kişi başına yine zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.

TRAFİK SİGORTASININ TEMİNATLARI

  1. Kişi başı vefat ve tedavi teminatı; Hasarın yaşanması halinde her kişi için verilecek olan vefat ve tedavi masrafları, Tedavi Masrafları Teminatı: Sigortalı motorlu aracın sebep olduğu kazalarda, kazada yer alan kişilerin daha sonra ölümü meydana gelse bile, ilk yardım, muayene veya kontrol yada yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek; ayakta tedavi, poliklinik, klinik, hastane ve benzeri sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini karşılar.
  1. Kaza başına vefat ve tedavi teminatı; Bir hasar durumunda bir kazadaki her bir kişinin vefat ve tedavi masraflarını karşılar, Tedavi Giderleri Dışındaki Diğer Tazminatlar ve Ölüm Teminatı: Sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahsun kalanlara destekten yoksun kalma zararı, Sigortalı aracın bir kimsenin yaralanmasına neden olduğunda; bu kimsenin tamamen veya kısmen çalışamaz hale gelmesi nedeniyle doğan zararlar sonrasındaki ekonomik mahrumiyetleri; şahsın çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması yada yok olmasından doğan zararları karşılamaktadır.
  2. Araç ve kaza başına maddi hasar teminatı; Bir hasar durumunda karşı tarafa verilecek maddi zararları karşılar. Sigortalının hukuki sorumluluğunu gerektirecek şekilde üçüncü şahsa ait malların zarara uğramasına neden olması halinde, meydana gelen zararı karşılar. Trafik sigortanızı ben kaza yapmam diye yenilemediniz. Bunun dışında yaptırmazsanız ne gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlk olarak her ay başına %5 gecikme zammı ödersiniz ve yaptırmadığınız her ay başına % 5 katlanarak cezanız % 50 ye kadar çıkar. Yolda çevirmeye yakalandığınız anda polis aracınızı trafik şubelerinin otoparklarına alırlar. Araç bağlanır, hem ceza ödersiniz,  hem de arabanız bağlanarak trafikten men edilir. Keşke zamanında yaptırsaydım diyecek kadar fazla para harcarsınız.

Dilerseniz poliçe yaptırmayı unutma ihtimalinize karşı poliçe hatırlat bölümümüzden bilgilerinizi bize iletin. Biz sizin yerinize hatırlatalım.

Menü
Whatsapp Telefon