Konut Sigortası

EVİNİZ  GÜVENDE Mİ?

Ayda sadece 20TL ye konut sigortası yaptırın aklınız evinizde kalmasın…

  • Yangın
  • Hırsızlık
  • Sel veya Su baskını
  • Cam kırılması
  • Dahili su
  • Yangın mali sorumluluk
  • Çilingir hizmeti ücretsiz. Artık kalmak yok
  • Kombi ve klima bakımı ücretsiz.

KONUT SİGORTASI NEDİR ?

Konut Sigortası, evinizi veya belirli dönemlerde ikamet ettiğiniz yazlığınızı, deprem, sel, terör, yangın, hırsızlık, dahili su, fırtına, vb. risklere karşı güvence altına alan bir poliçe türüdür. Evinizin bir teminat altında olduğunu bilmek evden uzaklaştığınız her an size güvende hissettir. Bazı evler geniştir, bazısı kullanışlı. Kimi evler deniz görür, kimisi caddeye bakar. Kimisinin mobilyası yenidir, kimisininki antika. Ama ne olursa olsun o evi koruyan, güvence altına alan sigortasıdır.
Sizde Konut Sigortanızı yaptırarak evinizi risklere karşı geniş teminat yapısı ile güvence altına alabilirsiniz.

Evinizde herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da zarar görecektir. Bu yüzden sigorta yaptırırken içindeki eşyalarla beraber sigorta kapsamına alınması gereklidir. Az bir maliyete daha katlanılarak eşyalar da güvence altına alınabilir. Aylık taksitler ile evinizi sigorta altına alabilirsiniz. Konut poliçesi yıllık olarak yapılır. Her sene yenilenebilir. Uzun süre aynı sigorta şirketinden konut sigortası yapıyorsanız indirimler de söz konusu olacaktır.

Konut sigortası yaptırmak için illaki ev sahibi olmanız gerekmez, kiracı iseniz de sadece eşyaları ve elektronik cihazlarını da sigorta ettirmen mümkün.

NİÇİN KONUT SİGORTASI YAPTIRMALISINIZ ?

Eviniz mi pahalı arabanız mı? Arabanız olmayınca mı daha çok sıkıntı çekersiniz eviniz olmayınca mı? Arabanız sigortalıda eviniz niçin sigortalı değil o zaman. Sigorta gelecekte karşılaşabileceğimiz tüm riskleri önceden teminat altına alarak, bu risklerin bize yaşatabileceği maddi yükü en aza indirir. Bu sebeple sahip olduğumuz değerlerin risklerini en aza indirgeyerek geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Konut ailemizle birlikte yaşadığımız, huzur bulduğumuz yerdir. Huzur bulduğumuz yuvamızı her türlü riskten korumak için konut poliçesi yaptırmalıyız.  Konut poliçesi ile birlikte ücretsiz çilingir, su arıza, elektrik arıza, cam kırılması hizmetleri ve daha pek çok konuda alacağınız yardım hizmetleri için daha fazla gecikmeyin.

KONUT SİGORTASI PRİMİ NEYE GÖRE BELİRLENİR ?

Konut sigortasında primler, deprem risk bölgelerinin farklılığından dolayı meskenin bulunduğu il ve ilçeye göre farklılık gösterir. Ayrıca binada bulunan toplam kat sayısı, konutun bulunduğu kat, yapı tarzı, konutunuzun brüt metrekaresi de primi etkileyen unsurlar arasındadır. Eğer eşyalarınızı da güvence altına almak istiyorsanız eşya bedelinizi poliçe yaptırırken sigortacınıza bildirerek, belirli bir prim karşılığında ev eşyalarınız da teminat altına alınabilir. Konut poliçesine ekleyebileceğiniz deprem teminatı da primi etkilemektedir.

KONUT POLİÇESİNİN TEMİNATLARI NELERDİR ?

Konut poliçesinin ana teminatı yangın teminatıdır. Bu teminatın dışında konut poliçesi için ek primle alınabilecek ek teminatlar da vardır. Bunlar , hırsızlık, sel-su basması, deprem, Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler,  ferdi kaza, cam kırılması, dahili su, yer kayması, duman, kar ağırlığı, fırtına, enkaz kaldırma teminatı, Alternatif ikametgah değişikliği masrafları, kara- hava- deniz taşıtları çarpması, Enflasyondan korunma ve asistan hizmetlerini poliçenize cüzi bir primle ekleyebilirsiniz.

KONUT SİGORTASI YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR NELERDİR ?

Sigorta sahip olduklarımızı karşımıza çıkabilecek risklere karşı korumak amaçlı yapılır. Konut sigortalarında da dikkat edilmesi gereken en önemli konu, teminat altına alınacak olan binanın bedelidir. Tabi ki herkesin konutu kendisi için çok değerlidir. Fakat sigortada amaç eskisini yerine koymaktır. Bu durumda konutunuzun inşaat maliyet bedeli baz alınarak bina teminatı oluşturulmalıdır. Genellikle sigortalılar konutlarının piyasa rayici bedeli üzerinden teminat altına alınacağını düşünmektedir. Fakat sigorta zenginleşme aracı olmadığı için burada asıl olan konutun inşa bedelidir.  Konutunuzun inşa bedeli yerine satış bedeli üzerinden sigortalanmış olması hasar durumunda size herhangi bir avantaj sağlamayacağı gibi poliçeleşme aşamasında da gereksiz yere fazla prim ödemenize neden olacaktır.

Bir diğer önemli husus ise sigorta teminatlarındaki yakın sebep ilişkisine dikkat etmektir. Örneğin konut poliçenizde deprem teminatı olmadığını varsayalım. Bir deprem olduğunda binanız depremden hasar görmemiş, ancak deprem nedeniyle oluşan sarsıntıdan elekrik kontağı oluşmuş ve bu da yangın hasarı meydana gelmesine sebep vermiş olsun. Poliçenizde yangın teminatı olmasına rağmen yangının çıkış nedeni deprem olduğundan sigorta şirketi hasarınızı ödemez.

Çeşitli risklerin konutunuza vereceği hasarlar, ortalama bir konut poliçesi priminden çok daha yüksektir. Konutunuzu sigortalatarak konut özelliklerinize göre değişen primlerle tüm evinizi ve hatta eşyalarınızı da güvence altına alabilirsiniz.

KONUT SİGORTASININ KARŞILAMADIĞI DURUMLAR NELERDİR ?

Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar,

Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan ya da bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri, inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.),

Kamu otoritesi tarafından sigortalı varlıklar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar,

Yangın olmaksızın, sigortalı varlıkların kendi kusurlarından veya kendi bünyelerinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar,

Yangın olmaksızın sigortalı varlıkların işlenmek üzere veya başka bir nedenle ateşe, sıcaklığa tutulmasından, ateş bulunan benzeri bir yere düşmesinden, atılmasından, elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulmasından, yanmasından kaynaklanan veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar,

Yangın olmaksızın, elektrikle çalışan her türlü motor, elektrikli veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ile bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar,

Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması, benzeri şekilde deformasyonu, yıpranması, santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ya da motorlarda meydana gelen bütün zararlar.

Menü
Whatsapp Telefon