Sağlık Sigortası

SAĞLIKLI İKEN SAĞLIĞINIZI İHMAL ETMEYİN.

Özel Hastaneler Fark Ödemeyin. Teklif Al

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık Sigortası, kişilerin dilediği sağlık kurumundan sağlık hizmetlerini alabilmesi için oluşturulmuş bir sigorta ürünüdür.

Özel Sağlık Sigortası, sigortalı kişilerin yıl içerisinde yapacağı sağlık giderlerini (doktor muayenesi, ilaç, görüntüleme yöntemleri, tahliller, ameliyat masrafları, yoğun bakım giderleri, fizik tedavi, refakatçi giderleri, vb.) teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Özel Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

 • Bireysel Sağlık Sigortası prim hesaplamaları yatarak tedavi, yatarak+ ayakta tedavi teminat gruplarına göre ve kişinin cinsiyeti, yaşı, sağlık geçmişi gibi kriterlere göre yapılmaktadır.
 • Yatarak Tedavi Teminatı; cerrahi bir uygulama ya da hastane yatışı gerektiğinde sağlık giderlerini karşılayan teminattır. Ameliyat, oda refakatçi, özellikli tedavi, yoğun bakım, suni uzuv giderleri, yardımcı tıbbi malzeme, küçük müdaheleler, evde bakım, acil durumlar gibi masrafları kapsar.
 • Ayakta Tedavi Teminatında ise; Doktor muayenesi, ilaç, tahlil, röntgen, ileri teşhis yöntemleri (MR – Tomografi – Sintigrafi), fizik tedavi gibi tedavi giderleri ödenmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, devlet hastanelerinde ve anlaşmalı özel hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu – Genel Sağlık Sigortası’nın sağladığı teminatın üzerinde olan maliyetli sağlık harcamalarındaki farkı teminat altına alarak, kaliteli sağlık hizmetlerine kolayca ulaşılmasını sağlamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatları nelerdir?

Yatarak Tedavi

 • Cerrahi ve Dahili Yatışlar
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük Müdahale Giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

Ayakta Tedavi

 • Doktor Muayene
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Giderleri

Acil Sağlık Sigortası Nedir?

Acil Sağlık Sigortası, beklenmedik durumlarda ortaya çıkabilecek hastalık ve kaza durumlarında sizi teminat altına alır, teşhis ve tedavi ve müdahale masraflarını karşılar.

Acil Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

 • Acil Tedavi
 • Ameliyat Giderleri
 • Hastane Tedavi Giderleri
 • Yoğun Bakım Giderleri
 • Acil Yardım (Asistans hizmetlerinde; 24 saat ücretsiz danışma hattı, acil durumlarda sağlık kuruluşuna nakil ve refakatçi nakli teminat altına alınmıştır.)
 • Ferdi Kaza ( Kaza sonucu meydana gelebilecek vefat veya sürekli sakatlık durumlarını teminat altına almaktadır.)