5 Soruda DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)

  1. ANASAYFA
  2. Blog / Bakan
  3. 5 Soruda DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)
plant hand giving 1

Dask Sigortası neleri kapsar?

Dask sigortası, deprem ve depremin neden olduğu maddi zararları teminat altına alır. Bu sebepler arasında depremin neden olduğu yangın, patlama ve yer kayması olabilir. Dask sigortalı binalarda temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, merdiven boşlukları, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelen zararlar da teminat altındadır.

Dask primi nasıl hesaplanır?

Binanın yapı tipine göre her yıl belirlenen bir metrekare değeri vardır. Bu değerin evin brüt alanı (metrekare) ile çarpımı sonucu binanın Dask Teminat Bedeli bulunur. Bu bedelin, Hazine Müsteşarlığı’nca deprem bölgesi ve yapı tipine göre belirlenen tarife fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan prime 10 TL ilave ederek toplam prim hesaplanır.

Hangi binalar DASK kapsamı dışında kalır?

27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş ancak ilgili mevzuat gereğince inşaat ruhsatı olmayan binalar. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köylerde bulunan binalar, fabrikalar ve iş hanları.

Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi iptal edilir mi?

Bu sorunun cevabı hayır. Dask poliçesi düzenlendikten sonra iptal edilemez. Eğer sigortalı sigorta kapsamındaki binayı veya kendine ait bölümü satsa bile sigorta poliçesinin hükmü devam eder. Ama bildirmekle yükümlü olan bir durum söz konusudur. Sigorta poliçesinin sahibi ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, 15 iş günü içerisinde durumu poliçeyi düzenleyen sigorta şirketine bildirmek zorundadır.

Hasar ihbarı nereye yapılır?

Depremin gerçekleştiği andan itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya sigorta poliçesini yaptırmış olduğu sigorta şirketine, bölge müdürlüklerine ve acentelerine hasar ihbarı yapabilirler.

Bakan Sigorta’nın Dask Sigortası ürününü inceleyebilirsiniz.

En hızlı ve en uygun Dask Sigorta Teklifi için.

Sonraki Gönderi
Kaza Anında Kaza Tespit Tutanağı Bulmakla Uğraşmayın!

İlgili Diğer Haberler

Menü
Whatsapp Telefon