Seyahat Sigortası

 • 30.000 Euro (€) Teminatlı
 • Elçilik Ve Konsolosluklarda Geçerli
 • İngilizce Ve Türkçe Versiyonları İle
 • Anında Çıktı Alabileceğiniz
 • Seyahat Poliçenizi Online Satın Alabilirsiniz.

Seyahat sigortası, hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilinecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alır.

Huzurlu ve güven dolu seyahat edebilmek, oluşabilecek beklenmedik durumlarda  gerekli desteği hızlı ve etkin bir şekilde alabilmek için seyahat sigortanızı mutlaka yaptırınız.

Sizin için en doğru seyahat sigortası yaptırmak için TEKLİF ALIN.

Seyahat Sigortası Nedir ?

Seyahat sigortası hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilinecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşitidir. Yurtdışı seyahat sigortası özelikle Avrupa ülkeleri vize işlemlerinin bir önkoşulu olması  nedeniyle (Schengen vizesi) “vize sigortası” olarak da bilinir.

Seyahat sigortası satın alırken, poliçenizin başlangıç ve bitiş tarihlerine, seyahat edecek kişi sayısına, ziyaret edeceğiniz ülkenin varsa vize şartlarına uygunluğuna, dikkat etmeniz çok önemlidir.

Seyahat sigortası farklı gün ve sürelerde olabilir. En az bir haftalık, en çok 1 yıllıktır. Ücretlendirme sistemi de bu doğrultuda değişiklik gösterir.

Seyahat Sigortası Teminatları Nelerdir ?

Standart bir seyahat sigortası 30.000 Euro sigorta teminatı kapsamına sahiptir. Seyahatiniz sırasında oluşabilecek hasarlarda, tarafınıza ödenecek miktar ve alacağınız hizmetler, belirleyeceğiniz teminatlara göre değişkenlik göstermektedir. Sigorta teminatı da  sigorta şirketlerine ve ürün özelliklerine göre farklılık gösterir. Bu nedenle doğru sigorta teminatına sahip bir poliçe seyahatiniz esnasında rahat etmeniz açısından gerekli ve önemlidir.

Yurtdışı seyahat sigortası, yurt dışına çıkış yapıp vize aldığınız ülkenin gümrüğünden geçmenizle başlayan, sonra Türkiye’ye giriş yapmanızla sona eren süreler arasında geçerlidir.

Seyahat sigortası teminatları temel olarak şunlardır:

 1. Kaza sonucu vefat teminatı,
 2. Kaza sonucu sürekli sakatlık teminatı,
 3. Yurtdışındaki seyahati süresince hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi tedavi giderleri,
 4. Seyahat sırasında hastalanma veya yaralanma halinde uygun bir tıbbi merkeze nakil giderleri,
 5. Acil ilaç getirilmesi veya gönderilmesi giderleri,
 6. Yurtdışı seyahati sırasında hastalık veya yaralanma nedeniyle konaklama süresinin uzatılmasına bağlı giderleri,
 7. Konaklama süresinin uzadığı durumlarda aile üyelerinden birinin hastanenin bulunduğu yere seyahat giderleri,
 8. Seyahat halindeyken sigortalının evinde meydana gelebilecek bir hasar sebebiyle eve geri dönüş masrafları,
 9. Seyahat süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları,
 10. Yolculuk süresinde vefat halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüş organizasyonu ve giderleri,
 11. Teminat konusu tüm haller ile ilgili acil mesajların gönderilmesi giderleri,
 12. Seyahat esnasında kayıp bagajın bulunması halinde sigortalının evine veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderilmesi giderleri,
 13. Tarifeli uçuşlarda gecikmeli bagajın tazmini.
 • Seyahat sağlık sigortasının muhakkak yurt dışına çıkmadan önce alınması gerekmektedir. Seyahate çıktıktan sonra aldığınız poliçeniz ne yazık ki geçersiz olacaktır.
 • Seyahat sigortası genel şartları devlet tarafından belirlenir. Seyahat sigortalarının şartları ve tipleri bu yüzden aynıdır
 • Yurtdışında, seyahat sigortası kapsamında sağlık hizmeti almanız gerektiğinde durumu 24 saat içerisinde sigorta şirketinize bildirmeniz gerekir. Aksi takdirde ödemeniz reddedilebilir.
 • Elle yazılan poliçeler bazı konsolosluklarda kabul edilmemektedir.
 • Sigorta ettiren veya hak sahipleri, riskin gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde sigortacıya yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Sigorta ettiren veya hak sahipleri ilgili ihbarda kazanın yerini, tarihini ve sebeplerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan doktordan kazanın gerçekleştiği durum ile bunun sonuçlarını bir rapor halinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
 • Kazayı takiben derhal bir doktor çağırılarak gereken tedaviye başlanması ve sigortalının iyileşmesi için gerekli görülen tüm tedbirlerin alınması gereklidir. Sigortacı, her zaman sigortalıyı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkına sahiptir ve sigortalının bu muayene ve kontrollerin yapılmasına müsaade etmesi zorunludur. Sigortalının, tedavisi ve iyileşmesi hakkında sigortacının doktoru tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek önerilere uymaları şarttır. Yukarıdaki bu yükümlülükler kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar geçersiz olur. Yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve bu sebeple kaza sonuçlarının ağırlaştığı hallerde sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu tutulamaz.
 • Sigorta ettiren veya hak sahipleri, kaza sonuçları ve tazminatın tespitiyle ilgili gerekli belgeleri sigortacıya sağlamakla yükümlüdür.
 • Tercih ettiğiniz hava yolu şirketi uçuşunuzu ertelerse bu durumunda ihtiyaç duyacağınız otel, yemek vs. ihtiyaçlar seyahat sigortanız tarafından karşılanır.
 • Bavulunuzu kaybetme ya da çaldırma durumunda yine seyahat sigortanızın güvencesi altında olursunuz.
 • Yurt dışında karşılaşacağınız bir kaza veya hastalık durumunda yapılması gereken tedavilerin masrafları sigortanızın güvencesi altındadır.