Kasko Sigortası

KASKO SİGORTASI NEDİR ? NEDEN YAPILIR ?

Kasko, bir mal sigortası çeşitlidir. Kara yolunda kullanılabilen motorlu araç türlerini yanma, çalınma, çarpma, çarpışma vb. risklere dair koruma altına almaktadır.

Kaskonun amacı; sigorta poliçesinde belirtilmiş araca teminat sağlamaktır. Yani kasko yapılan aracın başına gelebilecek hasarlar kasko sigortası tarafından karşılanmaktadır.

Yani kısaca Aracınızın başına bir şey geldiğinde yerine aynısını koyabilecek ekonomik gücünüz yoksa mutlaka kasko yaptırmalısınız!

Kaskonun Sadece Kaza Anında Geçerli Olmadığını Unutmayınız ! Ek Teminatlar Hakkında Destek İsteyiniz…

Kasko poliçenizle aşağıda belirtilen teminatları alabilirsiniz.

 • Çarpma/Çarpışma/Kötü Niyetli Hareketler
 • Yanma
 • Çalınma
 • İhtiyari Mali Mesuliyet
 • Manevi Tazminat Talepleri
 • Ferdi Kaza Koltuk
 • Hukuksal Koruma
 • Deprem Yanardağ Püskürme
 • Sel ve Su Basması
 • Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri ve Terör
 • Anahtarla Araç Çalınması
 • Hasarsızlık İndirimi Koruma
 • Yurt Dışı Kasko
 • Sigara Vb. Madde Zararları
 • Çekme Çekilme Zararları
 • Anahtar Kaybı
 • Patlayıcı Madde Zararları
 • Kemirgen Hayvan Zararları
 • Yanlış Akaryakıt Dolumu
 • Yük Kayması Hasarları
 • Eskime Payı Düşmeme
 • İkame Araç Hizmeti-15 Gün
 • Kulüp Hizmetleri
 • Oto Estetik Onarım
 1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle oluşan zararlar,
 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite buluşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar, (Bu bentte geçen yanma deyimi, kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)
 3. Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç, taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 4. Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 5. Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 6. Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kimseler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
 7. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeni ile meydana gelen zararlar,
 8. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ve lastiklerde meydana gelen zararlar,
 9. Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
 10. Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlardır.

Motosiklet kullanmak bir tutkudur : gelişmiş refleks kabiliyetlerini, özgürlük tutkusunu, pratik ve çözümsel bir hayat bakış açısını simgeler.

Bakan Sigorta olarak motosikletinizi ve kendinizi, olası risklere karşı kapsamlı bir kasko poliçesi ile güvence altına alarak, seyahatlerinize keyifle devam etmenizi sağlıyoruz.

AVANTAJLARIMIZ

 • Hem seyir hem de park halinde iken karşılaşabileceği kaza risklerine karşı motosikletinizi güvence altına alır (motosikletin çarpması, çarpışması, yanması, çalınması, grev, lokavt ve terör, sabotaj sonucu meydana gelecek zararlar ile sel ve su basması zararları…).
 • Kask ve koruma kıyafetleriniz 2.500 TL’ye kadar sigorta kapsamındadır.
 • Çantalar (yan ve arka) 3.000 TL’ye kadar sigorta kapsamındadır.
 • Koruma demirleri 1.500 TL limitle tazmin edilmektedir.
 • Motosikletinizle kaza sonucu 3. şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararları azami 250.000TL’ye kadar teminat ile güvence altındadır.
 • Motosikletiniz park halinde, binip inerken veya bakımı yapılırken karşılaşabileceğiniz kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık riskleri 50.000 TL’ye kadar kapsam altındadır.
 • Kaza durumunda tedavi masraflarınız 1.000 TL’ye kadar teminat altındadır.
 • İsterseniz yurtdışı seyahatlerinizde yurtdışı teminatı ekleyebilirsiniz.

MOTOSİKLET EĞİTİM SERTİFİKALARINA ÖZEL İNDİRİM!

Groupama olarak Moto Kask’O sigortası ile eğitimli sürücüleri destekliyoruz. Hakimiyet eğitimi, yol eğitimi ve ileri sürüş teknikleri ile ilgili ROSPA/DIAMOND/IAM Eğitim Sertifikası sahibi olan sürücülere %15’e varan ekstra indirim sağlıyoruz. Bu limitler verilecek en üst limitlerdir. Teminat kapsamı içerik ve limitler ile istisnalar ile ilgili poliçenizde belirtilecek şartlar geçerlidir

7 Gün 24 Saat hizmetinizdeyiz: Tüm hasar işlemleri ve asistans hizmetleri için 0850 250 50 50

MOTO KASK’O ASİSTANS HİZMETLERİMİZ

 • Motosikletin Çekilmesi* 750 TL
 • Motosikletin Kurtarılması* 1.000 TL
 • Lastik Değiştirilmesi 400 TL
 • Yakıt Bitmesi Durumunda Motosikletin Çekilmesi 400 TL
 • Motosikletin Kaza veya Arıza Nedeniyle KullanılamamasıDurumunda Konaklama400 TL / Maksimum 2 gün
 • Motosikletin Kaza veya Arıza Nedeniyle Kullanılamaması Durumunda Daimi İkametgaha Dönüş ya da Seyahate Devam Masrafları Yılda 1 Kez
 • Motosikletin Emanet ve Muhafazası 200 TL
 • Yedek Parça Temini ve Sigortalı’ya Ulaştırılması Organizasyonu Bağlantı / 10 kg’a kadar kargo ücreti
 • İlaç Gönderilmesi Organizasyonu Sınırsız
 • Vefat Eden Sigortalının Nakli Sınırsız
 • Daimi İkametgaha Erken Dönüş Sınırsız
 • Sigortalının Kaza Sonucu Hastalığı veya Yaralanması Durumunda Nakli ya da Daimi İkametgahına Geri Gönderilmesi Kara Ambulans / Yılda 1 kez
 • İkame Araç Kaza durumunda: Yılda 2 kez / maksimum 7 gün
 • Arıza durumunda: Yılda 2 kez / maksimum 2 gün
 • Profesyonel Sürücü Temini Organizasyonu Sınırsız
 • Bilgilendirme Servisleri Sınırsız
 • Motosiklet Kiralama Bilgi Hattı Sınırsız
 • Otellerde İndirim Temini Sınırsız

*Yurtdışı teminatı alan müşterimiz motosikletin çekilmesi için 500 Euro, kurtarılması için 750 Euro limitinde asistans hizmetinden faydalanacaktır.

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK TEMİNATI NEDEN ÖNEMLİDİR ?

İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı ile aracın kullanılması sırasında üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararların Trafik Sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan kısmı poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alınır. Diyelim ki bir kaza yaptınız, kusurlu taraf sizsiniz. Bu durumda kasko poliçesinde yazılı teminat limitleri dahilinde sizin hasarınız ödenir. Karşı tarafın hasarı da ilk etapta trafik sigortanızdan karşılanır. Trafik sigortasını aşan kısımda da kaskonuz devreye girer. Bu teminatı bir örnekle açıklamak gerekirse, karşı tarafın aracı 45,000 TL değerinde bir araç olsun. Siz kusurlu olduğunuz için ilk etapta trafik sigortanız bugün ki teminatlara göre 26,800 TL ye kadar karşı tarafın hasarını karşılayacak. Geriye kalan 18,200 TL lik hasarı da kaskonuzun ihtiyari mali sorumluluk teminatı ile karşılanacaktır.

NEDEN KASKO YAPTIRMALIYIM ?

Araç kasko sigortası ise isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Kapsam olarak trafik sigortasının kapsamı dışında olan pek çok teminat kasko kapsamını içermektedir. Trafik sigortasında herhangi bir kaza/hasar durumunda karşı tarafın riskleri kapsam altındadır. Eğer hatalı olan poliçe sahibi ise, kazaya karışan diğer tarafın masrafları trafik sigortası tarafından karşılanır. Hatalı olan taraftaysanız ve kasko poliçeniz yoksa sadece karşı tarafın masrafları ödenir, sizin masraflarınız trafik sigortası dışındadır. Kasko sigortası yaptırarak öncelikle kaza durumunda kendi risklerinizi güvence altına almış olursunuz.

Kasko poliçesi alırken prim kadar teminatlara da dikkat etmelisiniz.  Genişletilmiş Kasko Sigortası, özel araçlar için hazırlanmış geniş kapsamlı bir kasko paketidir. Tüm özel araç sahibi müşterilerimiz Genişletilmiş Kasko Sigortası yaptırabilirler.

Kasko sigortasının başlangıcı ve bitişi, Türkiye sınırları içinde, Türkiye saati ile 12.00’de başlar ve bitim günü aynı saatte sona erer. Kasko sigortasında sigortalı, hasarın yaşandığı günden itibaren 5 iş günü içinde rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.