İşyeri Sigortası

İşyeriniz Güvence Altında mı?

Beklenmedik kazalar veya  art niyetli kişiler işyerinize zarar verebilir. Bütün riskleri sizden uzak tutmak için Ray Sigorta İşyeri Güvence Paketi ile tanışın, geniş teminatlarından faydalanın.

Kimler İşyeri Sigortası Yaptırmalı?

İşyerini güvence altına almak isteyen herkes Ray Sigorta İşyeri Güvence Paketi’nden faydalanabilir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

İşyeri Paket Sigortası ile işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, poliçe otomatik teminatları ve bunlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi yaratabilirsiniz.

Ana teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlardır.

 1. Yangın
 2. Yıldırım
 3. İnfilak
 4. Dahili Su Basması
 5. Sel ve Su Baskını
 6. Kar Ağırlığı
 7. Fırtına
 8. Yer Kayması
 9. Alternatif İşyeri Masrafları
 10. Duman
 11. Hava Taşıtları Çarpması
 12. Kara Taşıtları Çarpması
 13. İş Durması
 14. Enkaz Kaldırma Masrafları (Sigorta Bedelinin %4’ü ile sınırlıdır)
 15. Ray Kulüp Hizmetleri

Ek teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlar dışında isteğinize bağlı olarak eklenebilecek teminatlardır.

 1. Hırsızlık
 2. Cam Kırılması
 3. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 4. Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör.
 5. Deniz Taşıtları Çarpması
 6. Kira Kaybı
 7. Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu

Eczanenizin Sağlığı İçin, Sizde PHARMARAY’ı Seçin…

Aslına bakarsanız sigorta yaptırmak bir yerde ilaç kullanmak gibidir. Doktor yerine acentenizi aradığınız, prospektüs yerine poliçenizdeki şartları okuduğunuz ve nihai olarak da sizi eski sağlığınıza kavuşturan, yani hasarınızı karşılayarak hasar olmadan önceki durumunuza getiren bir çözümdür.

Pharmaray, sizi bir çok hastalık karşısında koruyan, yani eczanenizi tehdit eden risklere karşı size özel teminatlarla da zenginleştirerek hazırlanmış Ray Sigortanın Eczane Paket Sigortası ürünüdür.

Neden Eczane Paket Sigortası yaptırmalıyım?

Eczaneler faaliyet konuları nedeni ile tüm işyerlerinin maruz kalabilecekleri tehlikelerin yanında kendilerine özel tehlikeler ile karşıya kalabilmektedir. Özelikle içeride bulunan ilaçların gerçekleşecek herhangi bir riziko karşısında kullanılamaz hale gelmeleri ciddi bir maddi yükümlülük ortaya çıkarabilecektir.

Bu nedenle yaptıracağınız eczane paket poliçesi ile sorumluluklarınızı, elektronik cihazlarınızı, ve en önemlisi emtialarınız güvence altına alınmış olursunuz.

Kimler yaptırabilir?

Sağlık bakanlığınca çalışma ruhsatı verilmiş olarak faaliyet gösteren tüm eczane sahipleri Pharmaray Eczane Paket Sigortasını yaptırabilir.

 

TEMİNATLAR

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilak
 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri,
 • Kötü Niyetli Hareketler, Terör.
 • Kar Ağırlığı
 • Dahili Su Basması
 • Fırtına
 • Yer Kayması
 • Sel-Su Baskını
 • Duman
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Sürsaj
 • Nöbet Klozu
 • Ürün Bozulması
 • Cam Kırılması
 • Reçete Hırsızlık
 • Raf ve Vitrin Devrilmesi
 • Kasa Hırsızlık
 • Kira Kaybı
 • İş Durması
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • Ferdi Kaza
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk
 • Elektronik Cihaz
 • Eczacı Mali Sorumluluk
 • Hukuksal Koruma
 • Ray Kulüp Yardım (Asistans Hizmetleri)

 

MERAK ETTİKLERİNİZ

Eczanemdeki rafların devrilmesi sonucu ilaçlarda meydana gelen zararlar poliçe kapsamında mıdır?

 • Duvara monte edilmiş raf ve vitrinlerin herhangi bir nedenle devrilmesi sonucu emtiada meydana gelebilecek zararlarınız poliçe kapsamında yer almaktadır.

Eczanemdeki soğutucunun bozulması sonucu ilaçlar zarar görmüş, poliçemden bu zararımı karşılayabilir miyim?

 • Pharmaray güvencesindeki eczanenizde bulunan buzdolabının ani ve beklenmedik her türlü sebeple mekanik kırılma ve arızası nedeniyle bu buzdolabında bulunan ilaçlarınızda meydana gelecek hasarlarınız poliçe limitine kadar poliçenizden karşılanacaktır.

Bakkal, market, süpermarket, büyük mağaza, hipermarket, grosmarket, et, balık ve tavuk ürünleri atış yerleri bu sigorta ile tek bir poliçe altında en ekonomik çözümle güvence altına alınır.

 

Anadolu Market Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak güvence altına aldığı riskler:

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Yer kayması
 • Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar
 • Deprem
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Fırtına
 • Duman
 • Kar ağırlığı
 • Sel, su baskını
 • Dahili su
 • Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları
 • İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları
 • Kara/hava/deniz taşıtları çarpması
 • İş durması
 • Alternatif işyeri değişikliği masrafları
 • Kira kaybı
 • Grev, lokavt, kargaşalık,halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Hırsızlık
 • Bina sabit tesisat hırsızlık
 • Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı
 • Taşınan para hırsızlığı
 • Emniyeti suiistimal
 • Geçici adres-nakil
 • Yangın mali sorumluluğu
 • Cam ve reklam panosu kırılması
 • Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması
 • Makine kırılması
 • Makine kırılması hasarları sonucu soğutucu cihazlarda ürün bozulması
 • Elektronik cihaz
 • Çalışanlara ait özel eşyalar
 • İşveren sorumluluk
 • Üçüncü şahıs sorumluluk
 • Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk
 • Çocuk bakım hizmeti *
 • Garaj mali sorumluluk ve valet parking *
 • Su arıtma hasarları *
 • Bedeni zararlar *
 • Ferdi kaza
 • Fiziki zararlar
 • Eksik sigorta klozu
 • Enflasyon koruması
 • Hukuksal koruma
 • Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
 • Anadolu Hizmet İşyeri yardım

(*) Büyük mağaza, hipermarket, grosmarket” faaliyet konusu için verilmektedir.

Market Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Sprinkler Sızıntısı Sonucu Oluşan Su Hasarları (Sadece Anadolu Sigorta’da limitsiz!)

Sprinkler tesisatından kaynaklanan dahili su hasarları teminata dahildir.

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Su Hasarları (Sadece Anadolu Sigorta’da 500.000 TL limit ile)

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Eksik Sigorta Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar

İşyeri çalışanlarına ait özel eşyalar teminata dahil edilmiştir.

Cam Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması

Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi muhafaza edilen camdan mamul her türlü vitrin, tezgah, dolap vb. camının kırılması neticesinde gıda mamullerinde meydana gelebilecek zararlar teminata dahil edilmiştir.

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması

Sigortalı yerde bulunan, otomatik olarak devreye girebilecek ve düzenli olarak bakımları yapılan bir jeneratöre bağlı olarak çalışan soğutucu cihazların zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan gıda maddelerinin kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları teminat altına alınmıştır.

Asansör, Yürüyen Merdiven Sorumluluk

Asansör ve yürüyen merdivenlerin üçüncü kişilere verecekleri zararlar sonucu meydana gelecek sorumluluklar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Çocuk Bakım Hizmeti

İşletme tarafından sağlanan çocuk bakım (baby-sitter) hizmeti nedeniyle işletme müşterilerinin maruz kalacakları bedeni ve maddi zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.

Garaj Mali Sorumluluk ve Valet Parking

İşletme otoparkına ya da park edilmek üzere işletme görevlilerine bırakılan araçların işletme görevlileri tarafından park edilmesi, yer değiştirilmesi sırasında işletme görevlilerinin müşteri araçlarına verebilecekleri zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.

Su Arıtma Hasarları

İşletmeye ait su arıtma nedeni ile üçüncü kişilerin maruz kalacakları bedeni zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.

Fiziki Zararlar

Teminatı Sigortalı kıymetlerde bu poliçe ile verilen teminatlar dışında devrilme, çarpma, kırılma, düşme sonucu oluşacak hasarlar poliçede belirtilen limiti ve şartlarla teminat altına alınmıştır.

Meslek Odası’na kayıtlı, 7/24 etkin şekilde çalışan güvenlik önlemleri ve teknik donanımlara sahip kuyumcularımızın altın, gümüş, değerli taşlar dahil olmak üzere sahip oldukları kıymetler sigorta güvencesinde..

TEMİNATLAR

Standart Teminatlar

 • Yangın yıldırım infilak
 • Grev, lokavt, terör
 • Yangın ve infilak mali sorumluluk

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Sel – Su baskını
 • Dâhili su
 • Duman
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Yer kayması
 • Hırsızlık
 • Cam kırılması
 • Üçüncü şahıs mali mesuliet
 • Emniyeti suistimal
 • Ferdi kaza
 • Kıymet nakli